Our Story

O Nas

O NAS
Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. dawnego zakładu budżetowego Gminy Grodzisk Mazowiecki, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim w spółkę kapitałową, której 100% udziałowcem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki.
Celem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych Gminy Grodzisk Mazowiecki zleconych Spółce.
W ramach swojego przedmiotu działalności Spółka zajmuje się głównie sprzątaniem Gminy Grodzisk Mazowiecki, naprawą i konserwacja urządzeń elektrycznych, działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, inną szeroko pojętą działalnością usługową wykonywaną na zlecenie Gminy, robotami związanymi z budową dróg, oraz specjalistycznymi robotami budowlanymi, odbieraniem odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych, a także zarządzeniem nieruchomościami na zlecenie.
Warto podkreślić, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.:
• Jest również zarządcą Targowiska Miejskiego przy ul. Montwiłła;
• Utrzymuje czystość i porządek w Grodzisku Mazowieckim;
• Kompleksowo dba o zieleń miejską;
• Zajmuje się administrowaniem, sprzątaniem i utrzymaniem porządku na terenie Parku im. hr. Skarbków oraz na terenie rekreacyjno- sportowym przy Stawach Goliana w Grodzisku Mazowieckim;
• Wybudował drogę gminną z Kraśniczej Woli do Kłudna Starego;
• Dekoruje miasto Grodzisk Mazowiecki na Święta Bożego Narodzenia.
Skład Rady Nadzorczej :
Marek Finkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Małgorzata Struzik – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Markowski – Członek Rady Nadzorczej

                                  Skład naszej Spółki :
                                           Prezes zarządu – Andrzej Pleban                                                       
                                           Prokurent – Ludwika Wiśniewska        

Główny księgowy – Ludwika Wiśniewska Specjalista ds. zamówień publicznych – Katarzyna Soporek
Sekretariat – Elżbieta Staniszewska Kierownik oddziału zieleni miejskiej – Jolanta Pylińska
Kierownik działu organizacyjnego i spraw pracowniczych – Monika Mirecka Starszy Mistrz oddziału zieleni miasta – Tomasz Kostrzewa
Inspektor ds. kadr i płac – Mariola Sadowska Kierownik oddziału remontowo-konserwacyjnego – Paweł Wąsowski
Inspektor ds. księgowości – Dorota Nawrocka Radca prawny – Małgorzata Regulska – Cieślak
Starszy księgowy – Małgorzata Prokop Starszy inspektor ds. rozliczeń – Maria Wydra
Kierownik działu informatyczno-elektrycznego – Piotr Parzych Kierownik oddziału oczyszczania miasta – Teresa Banasiewicz
Kierownik targowiska – Ewa Wodnicka Inspektor ds. rozliczeń – Bożena Wróbel
Kierownik działu finansowo-księgowego – Renata Stegienka Inspektor ds. rozliczeń – Zbigniew Nowak
Specjalista ds. zaopatrzenia – Krzysztof Dzierzba Montaż i redagowanie strony internetowej – Magdalena Soporek

            BIURO JEST CZYNNE W GODZINACH 7.00-15.00 !

Praca jest naszą pasją

40 tyś mieszkańców

abc

setki km dróg

abc

setki lamp

abc

10 ha zieleni

abc