Kategoria Zapytania Ofertowe

DZP/13/2022/Z

„PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO I INFORMACYJNEGO, OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O.”