Kategoria Zapytania Ofertowe

DZP/18/2023/Z

„PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO I INFORMACYJNEGO, DOSTOSOWANIE DOKUMENTACJI DO WYNIKÓW AUDYTU ORAZ SZKOLENIE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM SP. Z O.O.”