O nas

Spółka Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia z dniem 1 stycznia 2013 r. dawnego zakładu budżetowego Gminy Grodzisk Mazowiecki, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim w spółkę kapitałową, której 100% udziałowcem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. Celem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych Gminy Grodzisk Mazowiecki zleconych Spółce. W ramach swojego przedmiotu działalności Spółka zajmuje się głównie sprzątaniem Gminy Grodzisk Mazowiecki, naprawą i konserwacja urządzeń elektrycznych, działalnością usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni, inną szeroko pojętą działalnością usługową wykonywaną na zlecenie Gminy, robotami związanymi z budową dróg, oraz specjalistycznymi robotami budowlanymi, odbieraniem odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych, a także zarządzeniem nieruchomościami na zlecenie.

Warto podkreślić, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o.:

• Jest również zarządcą Targowiska Miejskiego przy ul. Montwiłła;
• Utrzymuje czystość i porządek w Grodzisku Mazowieckim;
• Kompleksowo dba o zieleń miejską;
• Zajmuje się administrowaniem, sprzątaniem i utrzymaniem porządku na terenie Parku im. hr. Skarbków oraz na terenie rekreacyjno- sportowym przy Stawach Goliana w Grodzisku Mazowieckim;
• Wybudował drogę gminną z Kraśniczej Woli do Kłudna Starego;
• Dekoruje miasto Grodzisk Mazowiecki na Święta Bożego Narodzenia.

Skład Rady Nadzorczej :
Marek Finkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Małgorzata Struzik – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Gurtatowski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki : Prezes zarządu – Andrzej Pleban
Prokurent – Renata Stegienka

Główny księgowy – Renata Stegienka
Specjalista ds. zamówień publicznych – Katarzyna Soporek
Sekretariat – Elżbieta Staniszewska
Kierownik oddziału zieleni miejskiej – Jolanta Pylińska
Kierownik działu organizacyjnego i spraw pracowniczych – Monika Mirecka
Starszy Mistrz oddziału zieleni miasta – Tomasz Kostrzewa
Inspektor ds. kadr i płac – Mariola Sadowska
Kierownik oddziału remontowo-konserwacyjnego – Paweł Wąsowski
Starszy księgowy – Dorota Nawrocka
Radca prawny – Małgorzata Regulska – Cieślak
Starszy księgowy – Małgorzata Prokop
Kierownik działu elektrycznego – Piotr Parzych
Kierownik oddziału oczyszczania miasta – Teresa Banasiewicz
Inspektor ds. rozliczeń – Renata Kilińska
Kierownik targowiska – Maria Wydra
Inspektor ds. rozliczeń – Teresa Perzyna
Inspektor ds. rozliczeń – Bożena Wróbel
Kierownik działu finansowo-księgowego – Agnieszka Dębska
Inspektor ds. rozliczeń – Zbigniew Nowak
Specjalista ds. zaopatrzenia – Krzysztof Dzierzba
Administrator Systemów Informatycznych – Mariusz Bargiel

Praca jest naszą pasją

Ponad 40 tyś mieszkańców

Setki km dróg

Setki lamp

Ponad 10 ha zieleni

Udostępnij Znajomym lub Sobie ważne informacje
Skip to content