Dostosowanie floty ZGK do ustawy o elektromobilności

Dostosowując flotę pojazdów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. do wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnościi i paliw alternatywnych, dokonaliśmy stosownych zakupów.

Zakupiliśmy pięć pojazdów zeroemisyjnych o napędzie elektrycznym. Co stanowi realizację wymogów ustawy.

Mariusz Bargiel
Mariusz Bargiel
Artykuły: 14
Skip to content